ซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยในโรงเรียน

appspresso

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับทีมงานจากบริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ได้ซ้อมป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยภายในโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องแผนและวิธีการอพยพหนีไฟ รวมทั้งรู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

demon Download Samsung's smartphone 입영통지서 mro 다운로드

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

java jar 다운로드 คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School