พิธีรับพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

티비캐스트

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีรับพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ทำพิธีเสกพระรูปนักบุญดอมินิก ซาวีโอ จากนั้น คุณพ่อศักดิ์ชัยและคณะผู้บริหารมอบพระรูปท่านนักบุญให้กับผู้แทนห้องทุกระดับชั้น สำหรับนำไปประดิษฐานที่ห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและเตรียมจิตใจนักเรียนในการฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ อีกทั้งให้นักเรียนได้ระลึกถึงและเกิดความซาบซึ้งในคุณงามความดีของท่าน รวมถึงยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี

백금디스코 다운로드 hhp 구글 플레이 음악 다운로드 셜록홈즈 유령신부

Related Posts

ตรวจสุขภาพครูและพนักงาน
Activities, Latest News
ตรวจสุขภาพครูและพนักงาน

dxwnd สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดสวัสดิการตรวจสุขภาพคุณครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยครั้งนี้โรงพยาบาลเกษมราษฎร์

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School