รองชนะเลิศ LINE Hackathon 2019

Generation Kill

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกวดการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานบน LINE Platform ทีม FaSAC ด้วยการสร้างอุปกรณ์ IoT สำหรับตรวจสอบสุขภาพของต้นไม้ที่ปลูกได้อย่างง่ายได้ผ่าน LINE แอปร่วมกับการเขียนโปรแกรมบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อรับส่งค่าของ sensor ความชื้นในดิน แล้วแจ้งเตือนบน LINE Platform ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ในงาน LINE Hackathon 2019 ระหว่างวันเสาร์ที่ 14 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ LINE Company (Thailand) Limited นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ : นายสรอัฑฒ์ แก้วปานกัน ม.5/1, นายศิริวัจน์ ตรังคานุวัฒน์ ม.6/1 และ นายกานต์ ศุกระกาญจน์ ม.6/3 โดยมีนางสาวจุฑามาศ คงอภิรักษ์ นายพรภวิษย์ เจตวัฒนะ และนายพันเทพ กู่นอก เป็นครูที่ปรึกษา

analog Tokyo 사기조작단 10회 Download my beloved book 영화 향수

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School