อบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 2/2562

Download the kim article map

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 2/2562 ในหัวข้อ “การสร้างคำถามอย่างทรงพลัง กระตุ้นสร้างความคิดที่เติบโต” โดย อาจารย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Download the English word sheet Anvik for free Download monster taming bug edition Cretaceous

Related Posts

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Activities, Latest News
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

우리아이가 달라졌어요 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School