โครงการค่ายภาษาจีน

Download puzzle and dragon data

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดโครงการค่ายภาษาจีนต่างประเทศ ณ โรงเรียนนานาชาติหรงหวาย เมืองจูจี้ มณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันพุธที่ 16 ถึงวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 16 คน จากโครงการนี้ นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของจีนแล้ว ยังได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติอู๋เซียะ เป็นต้น

Download space sniffer Download Windows xp Explorer 11 Download a previous version of Eclipse 와이파이 에서만

Related Posts

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Activities, Latest News
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

우리아이가 달라졌어요 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School