หลอดไฟฟิลิปส์จัดกิจกรรมให้ความรู้การถนอมดวงตา

Download the movie company

บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหลอดไฟฟิลิปส์ ได้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการถนอมดวงตา และอันตรายที่เกิดจากแสงสีฟ้า โดยผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานพร้อมสอดแทรกความรู้ในรูปแบบของการแข่งขันตอบปัญหาง่าย ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของดวงตา ให้กับนักเรียนชั้น ป.4 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมซาวีโอ

신기전 영화 Free download of Hancom Office 가이버 만화책 다운로드 한글 2010 뷰어

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

java jar 다운로드 คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School