สังคมศึกษาเสริมปัญญามัธยมศึกษาตอนต้น

Download Zero's Ministry Horse

ผลการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
– ด.ช.พสิษฐ์ โสตถิชัยพันธุ์ ม.1/5 ได้อันดับ 3 ของจังหวัด
– ด.ช.รวีโรจน์ เมฆชมภู ม.1/2 ได้อันดับ 4 ของจังหวัด
– ด.ช.นฤชิต นฤชาสุชาติ ม.1/5 ได้อันดับ 4 ของจังหวัด
– ด.ช.ภัคพล วารีเกษม ม.1/3 ได้อันดับ 4 ของจังหวัด
– ด.ช.ภูมินทรณ์ วรกิจธนาอิทธิ์ ม.1/2 ได้อันดับ 4 ของจังหวัด
– ด.ช.จิรภัทร เดโชศิลป์ ม.2/1 ได้อันดับ 1 ของจังหวัดกรุงเทพฯ รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมเหรียญทอง
– ด.ช.ธันยธรณ์ เลิศรัตนศาสตร์ ม.3/2 ได้อันดับ 2 ของประเทศ ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรี
– ด.ช.อธิธัช จันทรลักษณา ม.3/1 ได้อันดับ 1 ของภาคจังหวัดกรุงเทพฯ ทุนการศึกษา 500 บาท เกียรติบัตรชมเชย และเหรียญแพลตินัม
– ด.ช.ศุภศิษฏ์ นาคเสนอินทร์ ม.3/1 ได้อันดับ 1 จังหวัดกรุงเทพฯ รับเกียรติบัตรชมเชย พร้อมเหรียญทอง
– ด.ช.พชร ไช่ ม.3/5 ได้อันดับ 1 จังหวัดกรุงเทพฯ เกียรติบัตรชมเชย พร้อมเหรียญทอง
– ด.ช.ขจรยศ วิจิตรพรกุล ม.3/1 ได้อันดับ 5 ของจังหวัดกรุงเทพฯ
– ด.ช.ศุภกฤต ลาภวงศ์วัฒนา ม.3/1 ได้อันดับ 5 ของจังหวัดกรุงเทพฯ

내부자들 감독판 다운로드 1 minute strong health epson 다운로드 safari pdf 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School