ชนะเลิศ Card Game

Download Nikoniko

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนแข่งขัน Card Game วันวิชาการ “ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

  • ชนะเลิศ : นายดิษฐพงษ์ จึงจีระสิทธิ์ ม.5/1
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายวรภัทร ติรวิภาส ม.5/1

bulletin board attachment Insoony is pretty downloaded ib 이브 다운로드 by fourth grader BoKyung

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School