งานวันผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน”

It's okay to download it

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานวันผู้ปกครอง “สานสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 โดยในช่วงเช้ามีการแข่งขันเกมและกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน ส่วนในช่วงบ่าย คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง จากนั้น รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวเปิดงานและมอบทุนการศึกษาจากนั้นเป็นการแสดงชุดต่าง ๆ ของนักเรียน นอกจากนี้ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารของผู้ปกครอง, ร้านอาหารชั้น ม.5 และเกมของชั้น ม.6

Download The Nuggetbot divfix 다운로드 Download the plan 그리자이아의 과실 다운로드

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

java jar 다운로드 คุณครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับเถ้าเริ่มเทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมี

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School