งานวันวิชาการในเครือซาเลเซียน 2020

유니클로 스크린세이버

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกส่งตัวแทนนักเรียนจำนวน 59 คน ครู 4 คน เข้าร่วมงานค่ายวิชาการซาเลเซียน 2020 จัดโดยคณะกรรมการการศึกษาซาเลเซียน ภายใต้สโลแกนที่ว่า We are Don Bosco’s gift” (พวกเราคือของขวัญของคุณพ่อบอสโก) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ซึ่งปีนี้ โรงเรียนแสงทองวิทยา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นโรงเรียนเจ้าภาพ สำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  • ค่ายคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  • ค่ายวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • ค่ายภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ค่ายคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • ค่าย SPAGHETTI BRIDGE ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ค่าย SALESIAN CANSAT ROCKET 2020 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • กิจกรรม “เกมกล คนอัจฉริยะ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ : นายมณฑ์ปราชญ์ ปรมาภูติ ม.4/1, นายธนภัทร์ รัตนวงศ์ และ นายกฤตเมธ ช้างเผือก ม Download naver news videos.4/1
  • นายชัชนัต ภัคเวโรจน์ ม.3/1 รางวัลขวัญใจชาวค่ายคณิตศาสตร์
  • และประกวดวงดนตรี

More fuzzy

Related Posts

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง
Activities, Latest News
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง

눈이 내리네 mp3 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกัน

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School