ชนะเลิศประกวดผลงานเครื่องประดับ

noto sans cjk

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนประกวดผลงานเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ ZERO WASTE โครงการ JEWELRY SEASON ครั้งที่ 26 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ชนะเลิศ ได้แก่ นายวรรณกร เต็งวัฒนโชติ ม.6/2 และ นายธนวินท์ เกษตรสินธุ์ ม.5/4
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธนทัต จิรรุจิเรข ม.5/4 และ นายสรัช ขุนทอง ม.5/5

Cocktail Love EasySlide Corel Painter 2016 sitegalaxyupload 64bit 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School