ชนะเลิศประกวดผลงานเครื่องประดับ

noto sans cjk

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนประกวดผลงานเครื่องประดับจากวัสดุเหลือใช้ ZERO WASTE โครงการ JEWELRY SEASON ครั้งที่ 26 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ชนะเลิศ ได้แก่ นายวรรณกร เต็งวัฒนโชติ ม.6/2 และ นายธนวินท์ เกษตรสินธุ์ ม.5/4
– รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธนทัต จิรรุจิเรข ม.5/4 และ นายสรัช ขุนทอง ม.5/5

Cocktail Love EasySlide Corel Painter 2016 sitegalaxyupload 64bit 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School