เหรียญทองวิชาการนานาชาติ

Download the Mongill macro

ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563
– ผลการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีดังนี้
ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต์ ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ช.สิริณัฏฐ์ ขำสุข ป.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ช.จิรัฏฐ์ คณิศิรินทร์ ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
– ผลการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มีดังนี้
ด.ช.กันตณัฐ อาชาไนย ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ช.อภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์ ป.5/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

Download the video from Chrome Gangnam River 4 to Naholo House company organization too

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School