แข่งขันทักษะลูกเสือ

exeinfo pe 다운로드

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ โรงเรียนจำนงค์วิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการแข่งขันมีดังนี้
– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะลูกเสือสำรอง ได้แก่
ด.ช.ณัฐดนัย ฉลอง ป.3/1
– ด.ช.วรภัทร แสนดี ป.3/1
– ด.ช.ชวณัฐ ดวงพัตรา ป.3/2
– ด.ช.กฤตวรนนท์ สิทธิวีระกูล ป.3/3
– ด.ช.ธชวินทร์ สนธิ ป.3/5
– ด.ช.พิชญุตม์ จินตภานุ ป.3/5

– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะลูกเสือสามัญ ได้แก่
ด.ช.ณธฤต สันติธรารักษ์ ป.6/1
– ด.ช.รวิกิจ จารุวิเศษศรี ป.6/3
– ด.ช.เมธังกร นุ่มรอด ป.6/3
– ด.ช.ณัทธร นครชัย ป.6/3
– ด.ช.ธีรธาดา ส่งศรีมณีกุล ป.6/5
– ด.ช.อริย์ธัช อธิวัชร์ภาคิน ป.6/5

– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ ได้แก่
ด.ช.ฤตพิพัฒน์ โพธิ์หิรัญ ม.2/2
– ด.ช.กฤษกร กัมปนานนท์ ม.3/1
– ด.ช.ภัทรพล เทียนรุ่งศรี ม.3/2
– ด.ช.ภวัต นิรันดร์ ม.3/2
– ด.ช.ต่อตระกูล พูลสมบัติ ม.3/3
– ด.ช.วริศ จงถิ่นสุวรรณ ม.3/4
– ด.ช.ณัฏฐ์นลิน บุญทรัพย์ทีปกร ม.3/4
– ด.ช.ชนน์ สุวัธนะเชาว์ ม.3/6

Download the horror game 오블리비언 모드 네이버 메모장 다운로드 이력서 자기소개서 양식

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School