แข่งขันทักษะลูกเสือ

exeinfo pe 다운로드

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เปิดโลกวิชาการ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” ณ โรงเรียนจำนงค์วิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผลการแข่งขันมีดังนี้
– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะลูกเสือสำรอง ได้แก่
ด.ช.ณัฐดนัย ฉลอง ป.3/1
– ด.ช.วรภัทร แสนดี ป.3/1
– ด.ช.ชวณัฐ ดวงพัตรา ป.3/2
– ด.ช.กฤตวรนนท์ สิทธิวีระกูล ป.3/3
– ด.ช.ธชวินทร์ สนธิ ป.3/5
– ด.ช.พิชญุตม์ จินตภานุ ป.3/5

– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะลูกเสือสามัญ ได้แก่
ด.ช.ณธฤต สันติธรารักษ์ ป.6/1
– ด.ช.รวิกิจ จารุวิเศษศรี ป.6/3
– ด.ช.เมธังกร นุ่มรอด ป.6/3
– ด.ช.ณัทธร นครชัย ป.6/3
– ด.ช.ธีรธาดา ส่งศรีมณีกุล ป.6/5
– ด.ช.อริย์ธัช อธิวัชร์ภาคิน ป.6/5

– รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ ได้แก่
ด.ช.ฤตพิพัฒน์ โพธิ์หิรัญ ม.2/2
– ด.ช.กฤษกร กัมปนานนท์ ม.3/1
– ด.ช.ภัทรพล เทียนรุ่งศรี ม.3/2
– ด.ช.ภวัต นิรันดร์ ม.3/2
– ด.ช.ต่อตระกูล พูลสมบัติ ม.3/3
– ด.ช.วริศ จงถิ่นสุวรรณ ม.3/4
– ด.ช.ณัฏฐ์นลิน บุญทรัพย์ทีปกร ม.3/4
– ด.ช.ชนน์ สุวัธนะเชาว์ ม.3/6

Download the horror game 오블리비언 모드 네이버 메모장 다운로드 이력서 자기소개서 양식

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School