ทดสอบความรู้พระวรสาร

Download katok theme

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดทดสอบความรู้พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ประจำปีการศึกษา 2562
– เกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้แก่ ด.ช.วิธวินท์ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.5/4
– เกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ ด.ช.วชิรวิทย์ วงษ์วิไลวารินทร์ ม.3/1
– ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ นายภาสกร ธาดาประทีป ม.4/4

10g of Oracle Database 안드로이드 이메일 첨부 파일 Download the Mac Naver video 미슐랭 가이드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School