ทดสอบความรู้พระวรสาร

Download katok theme

แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดทดสอบความรู้พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ประจำปีการศึกษา 2562
– เกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้แก่ ด.ช.วิธวินท์ วงษ์วิไลวารินทร์ ป.5/4
– เกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ ด.ช.วชิรวิทย์ วงษ์วิไลวารินทร์ ม.3/1
– ได้รับเกียรติบัตรคะแนนสูงสุดในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ นายภาสกร ธาดาประทีป ม.4/4

10g of Oracle Database 안드로이드 이메일 첨부 파일 Download the Mac Naver video 미슐랭 가이드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School