รองชนะเลิศผลิตวิดีทัศน์ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก”

애지중지

ผลการประกวด การผลิตสื่อวิดีทัศน์ หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก” โครงการ Gen ใหม่ ไร้หลอดและถุงพลาสติก (Laudato Si โอกาส 350 ปี มิสซังสยาม) ปีการศึกษา 2562 จัดโดยฝ่ายการศึกษา ร่วมกับฝ่ายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อคลิป “คนหรือสัตว์”
นายณธกร ณัฐดุรงค์ ม.5/4
– นายบัญชา เส็งกลิ่น ม.5/4
– นายธนทัต จิรรุจิเรข ม.5/4
– นายฐภณภพ พินธุโสภณ ม.5/4
– นายภูมิ พิมพิพัฒน์ ม.5/4
– นายธนวินท์ เกษตรสินธุ์ ม.5/4

– ชมเชย ชื่อคลิป “Plastic no kokyu”
นายสรอัฑฒ์ แก้วปานกัน ม.5/5
– นายภูฟ้า พิสัยพันธุ์ ม.5/1
– นายณพดนัย ลีฬกาญจนากุล ม.5/1
– นายเมฆินทร์ นามวงษ์ ม.5/1

– ชมเชย ชื่อคลิป “Do you care about plastic”
นายพงศ์ภูเบศ สารินวงศ์ ม.5/5
– นายณภัทร กลางประพันธ์ ม.5/5
– นายธิติ ตันพิสุทธิ ม.5/5
– นายอัครชัย ชัยฉิมพลี ม.5/5
– นายชมะนันท์ จารุนันทลักษณ์ ม.5/5
– นายปุณณณัฐ สิมะสุวรรณรงค์ ม.5/5

Download Harry Potter and the Wizard's Stone Dubbing 라인 앱 Download Star Wars 7 리그오브레전드 헬퍼 다운로드

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School