สอบวัดความสามารถภาษาจีนระดับประถมศึกษา

graphpad prism 5 다운로드

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ YCT ระดับ 1 ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ(HAN BAN)กับกระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่ง YCT แบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1-4 โดยเริ่มจากระดับ 1 เป็นลำดับแรก ผลการทดสอบมีดังนี้
– ด.ช.วสุธนา ยาออม ป.5/5 ได้ 160 คะแนน
– ด.ช.ภัทรดนัย บุญศรี ป.5/1 ได้ 132 คะแนน
– ด.ช.ชวัลวิทย์ ฉิมเจริญ ป.5/3 ได้ 123 คะแนน

Super-fast download of Ma Young-jeon Auction Gothic Download Euro Truck Free download of Kanji fonts

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School