สอบวัดความสามารถภาษาจีนระดับประถมศึกษา

graphpad prism 5 다운로드

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ YCT ระดับ 1 ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ(HAN BAN)กับกระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่ง YCT แบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1-4 โดยเริ่มจากระดับ 1 เป็นลำดับแรก ผลการทดสอบมีดังนี้
– ด.ช.วสุธนา ยาออม ป.5/5 ได้ 160 คะแนน
– ด.ช.ภัทรดนัย บุญศรี ป.5/1 ได้ 132 คะแนน
– ด.ช.ชวัลวิทย์ ฉิมเจริญ ป.5/3 ได้ 123 คะแนน

Super-fast download of Ma Young-jeon Auction Gothic Download Euro Truck Free download of Kanji fonts

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School