อบรมลูกเสือจราจร

인피니티

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมหลักสูตรจราจรให้กับกองลูกเสือจราจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 46 คน โดย คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้เพื่อให้ลูกเสือนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติหน้าที่จราจรแก่ผู้ใช้รถในบริเวณโรงเรียน การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลมักกะสัน มาให้การอบรม ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 ถึงวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

시원영어 윈도우 10 업데이트 파일 롤 마우스 커서 다운로드 Download The Sound of Mind

Related Posts

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน
Activities, Latest News
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน

이로하스 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนโอกาสฉลองครบ 60 ปีโรงเรียนเซนต์ดอมินิก “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School