สอบวัดความสามารถภาษาจีนระดับประถมศึกษา

Download The New Zone

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ YCT ระดับ 1 ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ(HAN BAN)กับกระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่ง YCT แบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1-4 โดยเริ่มจากระดับ 1 เป็นลำดับแรก ผลการทดสอบมีดังนี้
– ด.ช.ภาณุเมศวร์ เจนวุฒิตรีทิพ ป.5/1 ได้ 147 คะแนน
– ด.ช.อัศวิน ตันสิน ป.5/5 ได้ 142 คะแนน

스케치 업 2016 32 크랙 픽스아트 맥 프로그램 다운로드 jdk 1.7.0_80

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School