อันดับ 2 ของประเทศ วิชาสังคมศึกษา

심장이 춤춘다

ผลการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด
ด.ช.ธันยธรณ์ เลิศรัตนศาสตร์ ม.4/1 ได้อันดับ 2 ของประเทศ ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ด.ช.อธิธัช จันทรลักษณา ม.4/1 ได้อันดับ 1 ของภาคจังหวัดกรุงเทพฯ ทุนการศึกษา 500 บาท เกียรติบัตรชมเชย และเหรียญแพลตินัม
นายกฤตเมธ ช้างเผือก ม.5/1 ได้อันดับ 1 จังหวัดกรุงเทพฯ และภาค ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรชมเชย และเหรียญแพลตินัม
นายภูมิรพี พิมพานทอง ม.6/1 ได้อันดับ 1 ของภาคจังหวัดกรุงเทพฯ ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรชมเชย และเหรียญแพลตินัม

삼국지 신조조전 arcview gis 3.2 다운로드 Download sketch-up source Download math syllabus

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School