มอบรางวัล O-NET 100 คะแนนเต็ม

amos 21

คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล
ด.ช.นนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์ ม.1/1 ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
ด.ช.ณัฏฐ์ดนัย อักกะวิเนต ม.1/1 ภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม
นายพาเหนือ สุรีย์พงษ์ ม.4/1 คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
นายกวิน เจตะสานนท์ ม.4/1 คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
นายยศกร เจียมสุขสุจิตต์ ม.4/1 คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
นายก้องภพ มีนิล ม.4/1 คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

handbrake 다운로드 gta4 트레이너 다운로드 Chrome Zenmate Garand Doan

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School