แนะแนวการศึกษา ม.3 ต่อ ม.4 ภาษาจีน

asmr

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ ได้จัดบรรยายแนะแนวการศึกษา ม.3 ต่อ ม.4 ภาษาจีน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3, 3/4, 3/5 และ 3/6 ณ หอประชุมซาวีโอ

업무보고서 download eclipse juno Thinku 스페셜 솔져

Related Posts

ประชุม – เลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
Activities, Latest News
ประชุม – เลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

스케치업 렌더링 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School