นักเรียนความประพฤติดี ป.1-ป.5 ปีการศึกษา 2562

러브액츄얼리 한글자막

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก ให้เกียรติมอบโล่เกียรติยศของโรงเรียน และทุนการศึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล ดังนี้

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ด.ช.รัญศ์ภวัต เลิศเกรียงไกรยิ่ง
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ด.ช.ปรินทร์ ตรีทิพยบุตร
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ด.ช.ปุญญพัฒน์ พูลทอง
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ด.ช.พิสิฐ ชินสมบูรณ์
  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ด.ช.วิธวินท์ วงษ์วิไลวารินทร์

byte calculator 티비플 동영상 Download The Rimitris Dream Download ghetto gold

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School