รองชนะเลิศภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์

cue study

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าประกวดโครงการ ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5 Short Science Film #5 จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ Thai PBS) โดยโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ส่งภาพยนตร์สั้น เรื่อง “รักวัยเนิร์ด (Nerdy love) ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อทีม “ไก่ฟ้า” โดยมีมาสเตอร์พรภวิษย์ เจตะวัฒนะ ครูที่ปรึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

  • นายภูฟ้า พิสัยพันธุ์ ม.6/1
  • นายโหว้ย หมิง ลี ม.6/2
  • นายสรอัฑฒ์ แก้วปานกัน ม.6/5
  • นายศาสตราวุฒิ ประคองกลางม.6/5   
  • นายนพัตธร พิพัฒนสุภรณ์ (ศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก)

Windows vista 힘을내요 미스터리 파판6 Download Windows 7 Korean Language Pack

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School