สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบทุนการศึกษา 2563

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก พร้อมผู้แทนกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระเบียบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล ดังนี้
1 Store. ด.ช.พลพาณิชย์ ปณิธานพาณิช ป.4/4
2. ด.ช.อรรถพล สินไทย ป.4/4
3. ด.ช.ณัฐดิษฐ์ มัลลิธนานันท์ ป.6/1
4 evernote pc 다운로드. ด.ช.กฤษณคเชน โกมลกิตติพงศ์ ป.6/6
5. ด.ช.ณัฐพัฒน์ สุนทรานุยุตกิจ ป.3/5
6 Download movie tuxedos. ด.ช.เยอร์เลมี่ การ์ซีอาร์ ป.4/4
7. ด.ช.ภูวดิท ธรรมชูเวท ป.5/2
8 freeftpd 다운로드. ด.ช.ณัฐพัชร สวัสดิ์โกสม ป.5/3
9. ด.ช.ธนกฤต ตั้งเจริญกิจ ป.6/1
10 윈도우10 자바. ด.ช.กฤตกรณ์ สุทธิวานิช ป.6/1
11. ด.ช.อรรถกร เตียนพลกรัง ป.6/3
12 Download unity hub. ด.ช.กิตติ กิติยาณัณท์ ป.6/5
13. ด.ช.โทไบอัส รัสเซล ป.6/6
14. ด.ช.กฤตชัย อินถนอม ป.3/1
15 런닝 게임. ด.ช.วัชนันทน์ นนตรี ป.3/2
16. ด.ช.ชวิน ชุมทอง ป.6/1
17. ด.ช.ศิรวิทย์ พงษ์อนันต์ ป.2/3
18 Download photoshop cs6 for free. ด.ช.ตรัณ เลิศชัยทวี ป.3/5
19. ด.ช.คุปติ ช่วยเกลี้ยง ป.4/5
20. ด.ช.รชต เปลวทอง ป.5/2

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School