สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบทุนการศึกษา 2563

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ พร้อมผู้แทนกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระเบียบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล ดังนี้
1 노동가 다운로드. ด.ช.ธัชธรรม เที่ยงธรรม ม.2/4
2. ด.ช.ชวัลวิทย์ ธีรพงษ์พิพัฒน์ ม.3/5
3 시사기획 창. นายอาแฟนดี่ย์ แวอุเซ็ง ม.4/1
4. นายกฤตพัฒน์ เตียนพลกรัง ม.4/1
5 살인자의 기억법. นายกิตติภพ กลับดี ม.4/4
6. นายพีรกร กฤชพรรษ ม.5/5
7. ด.ช.ธนวัต ธีรพงษ์พิพัฒน์ ม.1/6
8 Download gdisk32. ด.ช.พงษ์วิชย์ ประเสริฐศักดิ์ ม.2/6
9. ด.ช.ณรัณ ตังคโณบล ม.3/3
10 bootcamp driver. ด.ช.ชนะศึก แก้วประสงค์ ม.3/4
11. ด.ช.พิตรพิบูล ภามี ม.3/5
12. นายรัฐศรัณย์ ภูมิสัทธรรม ม.4/2
13 다이어리 속지. นายศุภกร อนันต์คณาจารย์ ม.4/2
14. นายณัฏฐ์ อิทธิรัตนากุล ม.4/3
15 cyberduck 다운로드. นายวซิว ออลาบดี เอดาเลเร ม.4/3
16. นายสิรภพ มนูรัชต์ ม.4/4
17 호호북스. นายกฤตเมธ ช้างเผือก ม.5/1
18. นายอินทัช สุริยะเจริญ ม.5/2
19 아프리카tv 생방송. นายวงศธร คงตุก ม.5/3
20. นายสมัชญ์ บัวสะอาด ม.5/4
21. นายเอกณัฐ สูจิฆระ ม.6/5

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School