พิธีสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ

팩토리오

งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีสวดสายประคำโอกาสเดือนแม่พระ ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดประจำโรงเรียน) โดยมีคุณครู และนักเรียนร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

네이버 웹툰 다운로드 Download Voice1 Download the wget subdirectory Download Hina Matsuri

Related Posts

ประชุม – เลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
Activities, Latest News
ประชุม – เลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

스케치업 렌더링 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระ

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School