สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบทุนการศึกษา 2563

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามระเบียบสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล ดังนี้
1 exeinfo pe 다운로드. ด.ช.อัษฎา ทัพรอด ม.1/4
2. นายธันยธรณ์ เลิศรัตนศาสตร์ ม.4/1
3 Download the horror game. นายก้องภพ มีนิล ม.4/1
4. นายปฏิภาค จุลพลัง ม.5/1
5. นายดนุนัย มุขแฉล้ม ม.6/1
6 오블리비언 모드. นายธนวินท์ เกษตรสินธุ์ ม.6/4
7. นายพชรดิษย์ พรรณรักษา ม.6/5
8 네이버 메모장 다운로드. ด.ช.ณัฏฐ์ดนัย อักกะวิเนต ม.1/1
9. ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ม.2/3
10 이력서 자기소개서 양식. ด.ช.วีรภัทร ภิรมย์ ม.2/3
11. นายธนินธ์รัฐ บุญปั้น ม.4/5
12. นายศรัณยู ทาคายามะ ม.5/3

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School