ป.3 สอบวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง

Mirror free

กลุ่มลูกเสือสำรองโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมสอบวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง ชั้น ป.3 เพื่อให้ลูกเสือทดสอบภาคปฏิบัติวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง และพิธีประดับดาวดวงที่ 3 ตามหลักการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาลูกเสือสำรอง และข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย ผบ.นิลรยา ภักตร์ผ่อง รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธีปิด สำหรับการทดสอบครั้งนี้ ลูกเสือสำรองต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานประกอบด้วย ฐานความปลอดภัย ฐานนักปฐมพยาบาล ฐานนักค้นหาธรรมชาติ ฐานการฝีมือ เป็นต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

Fifa 2000 스위치 nsp intellij 테마 다운로드 cheat engine 6.4 다운로드

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

프리미엄 러쉬 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพุธรับเถ้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School