ป.3 สอบวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง

Mirror free

กลุ่มลูกเสือสำรองโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมสอบวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง ชั้น ป.3 เพื่อให้ลูกเสือทดสอบภาคปฏิบัติวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง และพิธีประดับดาวดวงที่ 3 ตามหลักการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาลูกเสือสำรอง และข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย ผบ.นิลรยา ภักตร์ผ่อง รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธีปิด สำหรับการทดสอบครั้งนี้ ลูกเสือสำรองต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานประกอบด้วย ฐานความปลอดภัย ฐานนักปฐมพยาบาล ฐานนักค้นหาธรรมชาติ ฐานการฝีมือ เป็นต้น เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล

Fifa 2000 스위치 nsp intellij 테마 다운로드 cheat engine 6.4 다운로드

Related Posts

ประชุม – เลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
Activities, Latest News
ประชุม – เลือกตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

스케치업 렌더링 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ครบวาระ

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Activities, Latest News
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

무한도전 전편 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันจันทร์ที่

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School