สอบภาคปฏิบัติลูกเสือสามัญ ป.4-6

내 컴퓨터 다운로드

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมสอบภาคปฏิบัติลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4, ป.5 และ ป.6 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือสามัญ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการทดสอบครั้งนี้ ลูกเสือสามัญต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน อาทิ ชีวิตชาวค่าย การปฐมพยาบาล การผจญภัย กิจกรรมสร้างเครื่องยิงม้าโรมัน เป็นต้น เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

쌍세총비2 재즈 화성학 윈도우10 미디어센터 Qq video

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

프리미엄 러쉬 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพุธรับเถ้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School