อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปี 2563

영화 신과함께 죄와벌

งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ “To leave a better world to our children (Laudato Si) : เตรียมโลกที่ดีกว่าปัจจุบันแก่เด็ก ๆ ของเรา (เลาดาโตซี)” หัวข้อดังกล่าวอ้างอิงตามพระสมณสาส์นเลาดาโตซี ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านดอนบอสโกโฮม ถ.กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม จิตตาธิการ เป็นผู้นำในการแบ่งปันให้ข้อคิด เพื่อฟื้นฟูความเชื่อ ความศรัทธา และได้มีโอกาสทบทวนชีวิต แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อแก่กันและกัน  เพื่อจะได้เข้าใจและนำความรัก ความเมตตาไปสู่ผู้อื่นได้ ผ่านทางการทำงาน การเรียนการสอน และการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

ipad 음악 다운로드 hy 신명조 다운로드 Download Minecraft pc 1.12 centos package

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

프리미엄 러쉬 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพุธรับเถ้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School