สอบภาคปฏิบัติลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1-3

Download the play

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมสอบภาคปฏิบัติลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 ม.2 และ ม.3 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับการทดสอบครั้งนี้ ลูกเสือต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามฐาน อาทิ การจัดค่าย การกางเต็นท์ การปฐมพยาบาล การสะกดรอย ดาราศาสตร์ การผจญภัย เป็นต้น เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

todo 다운로드 팩토리걸 Download Droyan Download the Mac YouTube video

Related Posts

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง
Activities, Latest News
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง

눈이 내리네 mp3 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกัน

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School