ค่ายมิตรภาพซาเลเซียน 2020

체르노빌 한글자막

งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก นำนักเรียนคาทอลิกระดับชั้น ม.1-2 จำนวน 6 คน เข้าร่วม ค่ายมิตรภาพซาเลเซียน 2020 “ข้าพเจ้าต้องทำความดีอะไร เพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร (มธ 19:16-22)” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านศานติธรรมซาวีโอ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนในเครือซาเลเซียนมาเข้าร่วมค่ายจำนวน 83 คน

고전 읽기 다운로드 Download the retrofit file Download youtube webm eclipse neon 다운로드

Related Posts

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง
Activities, Latest News
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง

눈이 내리네 mp3 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกัน

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School