อบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 1/2563

download vcruntime140.dll

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 1/2563 ในหัวข้อ “การช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นที่โรงเรียน” The influencer for ADHD awareness and classroom management โดยแพทย์หญิงปรานี ปวีณชนา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลมนารมย์ เป็นวิทยากร โอกาสนี้คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรและทีมงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Alfresco Download watercolor brushes Download a private mock-up 리프트 다운로드

Related Posts

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง
Activities, Latest News
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง

눈이 내리네 mp3 다운로드 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิกที่จะรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกัน

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School