ชนะเลิศภาพยนตร์สั้น 2020

windows safari 다운로드

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส่งนักเรียนแข่งขันภาพยนตร์สั้น 2020 ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานวันวิชาการ 100 ปีเซนต์คาเบรียล SG ACADEMIC CENTENNIAL CELEBRATION เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ผลการแข่งขันดังนี้
รางวัลชนะเลิศ : นายภาสกร ธาดาประทีป ม.5/4, นายปณิธาน เกริกอาชาชัย ม.5/4, นายตุลธร แสงพิทักษ์ ม.5/4, นายธนธัส ทัศนะเจริญกิจ ม.5/4, นายทิเบต จันนารี ม.5/4, นายธนาธร จิรวงศ์วาณิชย์ ม.5/5 และนายสิทธิชัย บุญสถิตธรรม ม.6/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายบัญชา เส็งกลิ่น ม.6/4, นายธนกฤต อิศรามนัลยากุล ม.6/4, นายณธกร ณัฐดุรงค์ ม.6/4, นายธนทัต จิรรุจิเรข ม.6/4, นายก้องพิสุทธ์ บุรวัชระไชย ม.6/4, นายก้องภพ ปานกลิ่นพุฒ ม.6/4 และ นายฐภณภพ พินธุโสภณ ม.6/4

연하장 noto sans cjk Cocktail Love EasySlide

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School