พิธีเดินรูป 14 ภาค

Gunbird pc

งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีเดินรูป 14 ภาค ในทุกวันศุกร์ของเทศกาลมหาพรต เพื่อเป็นการติดตามพระเยซูเจ้าบนทางกางเขนของพระองค์ ด้วยการสวดภาวนาและรำพึงถึง 14 สถาน เป็นกิจศรัทธาของคริสตชน ที่ปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลมหาพรตและสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเริ่มเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธาน

세기의 매치 CoolIris vi editor 다운로드 Clash Royale Test Server

Related Posts

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน
Activities, Latest News
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน

이로하스 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนโอกาสฉลองครบ 60 ปีโรงเรียนเซนต์ดอมินิก “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School