พิธีเดินรูป 14 ภาค

Gunbird pc

งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีเดินรูป 14 ภาค ในทุกวันศุกร์ของเทศกาลมหาพรต เพื่อเป็นการติดตามพระเยซูเจ้าบนทางกางเขนของพระองค์ ด้วยการสวดภาวนาและรำพึงถึง 14 สถาน เป็นกิจศรัทธาของคริสตชน ที่ปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลมหาพรตและสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเริ่มเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก เป็นประธาน

세기의 매치 CoolIris vi editor 다운로드 Clash Royale Test Server

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

프리미엄 러쉬 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพุธรับเถ้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School