กิจกรรมขอบคุณครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2563

Download Naver Sharing Gothic

งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมขอบคุณครูคำสอน ซึ่งครูคำสอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีความศรัทธาต่อพระเจ้า นอกจากนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

쎄시봉 drop box 다운로드 스팀 사운드 트랙 Download Eternal Empire

Related Posts

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน
Activities, Latest News
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน

이로하스 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนโอกาสฉลองครบ 60 ปีโรงเรียนเซนต์ดอมินิก “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School