กิจกรรมขอบคุณครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2563

Download Naver Sharing Gothic

งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมขอบคุณครูคำสอน ซึ่งครูคำสอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีความศรัทธาต่อพระเจ้า นอกจากนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคาทอลิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

쎄시봉 drop box 다운로드 스팀 사운드 트랙 Download Eternal Empire

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School