สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน

Instead,

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 และวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ YCT ระดับ 1 และ HSK ระดับ 1 ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ(HAN BAN)กับกระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่ง YCT แบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1-4 ส่วน HSK แบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1-6 ผลการทดสอบดังนี้
– YCT ระดับ 1 :
ด.ช.ทิวัศจ์ฐา ด้วงทิพย์ ป.5/1 ได้ 143 คะแนน
– ด.ช.ณกรธัช ศรีธนสันต์ ป.5/5 ได้ 137 คะแนน
– ด.ช.สุกฤษฎิ์ จันทาสุวัฒน์ ป.5/3 ได้ 125 คะแนน
– ด.ช.ติณห์ภัทร สุรินทร์ศรีรัตน์ ป.5/3 ได้ 120 คะแนน
– ด.ช.วิชยุตม์ มุ่งสันติ ป.5/5 ได้ 120 คะแนน

– HSK ระดับ 1 :
ด.ช.วรท จันทน์ล้ำเลิศ ป.5/3 ได้ 153 คะแนน
– ด.ช.ชวัลวิทย์ ฉิมเจริญ ป.5/3 ได้ 148 คะแนน
– ด.ช.ภาณุเมศวร์ เจนวุฒิตรีทิพ ป.5/1 ได้ 133 คะแนน

Download The Memories of the Alhambra Palace 9 episodes Download windows Journal stdio.h 다운로드 400-character manuscript

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School