ผลการสอบ KET

Hancom Office 2018 Enterprise

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ Cambridge Young Learners English Examination ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ทดสอบแห่งมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ผลการทดสอบระดับ KET (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ได้รับ 150 คะแนนเต็ม 1 คน : ด.ช.ภูผา จิยะจันทน์ ม.3/1 ระดับ 90% ขึ้นไป เกียรติบัตร Grade A (140-150 คะแนน) มี 31 คน เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

기적난난 다운로드 True Images 2018 Download the puzzle game for free Download Yoon Restaurant

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School