สอบวัดระดับความสามารถ HSK

윈도우 아파치

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 มีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ HSK ระดับ 3 และ 4 ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ(HAN BAN)HSK แบ่งการสอบข้อเขียนออกเป็นระดับ 1-6 ผลการทดสอบดังนี้
– HSK ระดับ 3 : ด.ช.จิรัฏฐ์ อุ่นจิตติกุล ม.3/3 ได้ 281 คะแนน
– HSK ระดับ 4 : ด.ช.สิรวัฒน์ ภูวสิทธินันท์ ม.3/3 ได้ 193 คะแนน

Download Windows 10 1803 88 chapters downloaded Download The Lurie Web ebse 다운로드

Related Posts

รองชนะเลิศวิทยาศาสตร์ออนไลน์
Achievements, Latest News
รองชนะเลิศวิทยาศาสตร์ออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School