สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน

이로하스

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนโอกาสฉลองครบ 60 ปีโรงเรียนเซนต์ดอมินิก “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” จำนวน 2,000,000.- บาทถ้วน รวมทั้งได้มีมติอนุมัติเงินสวัสดิการบำเหน็จแก่คุณครูที่เกษียณอายุในปีการศึกษา 2563 จำนวน 3 คนคือ คุณครูวิภาวรรณ เตียวนุกูลธรรม อายุงาน 37 ปี คุณครูมณี เงากระจ่าง อายุงาน 25 ปี และคุณครูจำลอง ขุนทองจันทร์ อายุงาน 12 ปี โดยจัดพิธีมอบเมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เนื่องจากปีการศึกษานี้ไม่สามารถจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจและต้อนรับสมาชิกใหม่ตามที่กำหนดไว้ได้

다운로드 크롬 원격 데스크톱 Guyber Da Vinci Resolve 15

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School