ปัจฉิมนิเทศ ม.6

Download music directly to the iPhone

คุณพ่อชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร รองอธิการ พร้อมกับคณะครู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 47 เพื่อเสริมสร้างความกตัญญูรู้คุณต่อคณะผู้ใหญ่ คณะครู เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูและนักเรียน เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา อีกทั้งให้รู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคม ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 ถึงวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโกเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

Download linux kernel source 엄마의 직업 듣기좋은노래 닌텐도 게임

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School