อบรมสัมมนาคณะครู ครั้งที่ 1/2559

웹 하드 접속기

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ และเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน และ อ.พิณพนธ์ คงวิจิตต์ เป็นวิทยากร และหัวข้อ “พ้นพันธนาการหนี้ เรื่องดีๆ ที่ต้องรีบทำ” โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ระหว่างวันพุธที่ 11 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

centos openjdk 1.8 다운로드 Live and redhat 6.5 다운로드 Download movie getout

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School