“ร้อยพันดอมินิก : Dominic Seeds” 2021

바이오쇼크 다운로드

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ “ร้อยพันดอมินิก : Dominic Seeds” เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 โดยกิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรมขอพร จากนั้นคุณพ่ออธิการกล่าวเปิดงาน การประกวดดอมินิกน้อยออนไลน์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 การประกาศผลรางวัลกิจกรรมบูรณาการนักบุญดอมินิกซาวีโอกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ การให้ความรู้ “ร้อยพันดอมินิกคืออะไร” โดยคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก กิจกรรมตอบปัญหาออนไลน์ทาง Facebook Live และการถวายดอกไม้แด่นักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

Office 2019 앱솔루트 듀오 Katok free Free download of Shark Family

Related Posts

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน
Activities, Latest News
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน

이로하스 คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนโอกาสฉลองครบ 60 ปีโรงเรียนเซนต์ดอมินิก “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School