รองชนะเลิศวิทยาศาสตร์ออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีมาสเตอร์วทัญญู ศรีทอง และมาสเตอร์พรภวิษย์ เจตะวัฒนะ ควบคุมทีม ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ได้รับรางวัลดังนี้

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท เกียรติบัตรและของที่ระลึก : ด.ช.ภัทรพล สู้ทุกทิศ ม 언차티드 2.2/1 และ ด.ช.ติณณภพ อัศวสัมฤทธิ์ ม.3/2
  • รางวัลชมเชย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก : นายปฏิภาค จุลพลัง ม.6/1 และ นายอชิน เครื่องจันทร์ ม Download the Google Web.5/1
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท เกียรติบัตรและของที่ระลึก : นายกฤตเมธ ช้างเผือก ม.6/1 และ นายธนภัทร์ รัตนวงศ์ ม Happy birthday mp3.6/1

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School