สัมมนาครูและบุคลากรเครือซาเลเซียน “วิถีใหม่ ใจซาเลเซียน”

Download the Maison

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนซาเลเซียน​ จัดการสัมมนาครูและบุคลากรใหม่ในเครือซาเลเซียน ประจำปีการศึกษา 2563-2564 รูปแบบออนไลน์ “วิถีใหม่ ใจซาเลเซียน” (The “Next” Normal of Salesian Educators)​ โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงอารอน อัลโกเซบา รองเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย เป็นประธานในพิธี​เปิด จากนั้นบาทหลวง ดร.สมิต แดงอำพันธ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาโรงเรียนซาเลเซียน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ​ การแนะนำโรงเรียนในเครือให้รู้จักพอสังเขป การต้อนรับจากผู้บริหาร​ของโรงเรียนทั้ง 7 แห่ง และการอบรม “ระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก” โดยบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา เป็นวิทยากร ซึ่งเนื้อหาของการอบรมกล่าวถึงระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโกประกอบด้วย การใช้หลัก “เหตุผล” เพื่อให้ตระหนักคิด การอบรมในบริบททาง “ศาสนา” เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการที่ผู้อบรมต้องมี “ความรักใจดี” ซึ่งมิใช่เพียงรักเด็กที่อยู่ในการดูแลของเรา แต่สำคัญคือทำอย่างไรให้เด็กเหล่านั้นรู้ว่าเรารัก นอกจากนี้เคล็ดลับประการหนึ่งของการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การกระทำตนเป็นแบบอย่างให้แก่เด็ก หรือที่เคยได้ยินคำเปรียบเปรยว่า ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน ซึ่งคุณแม่มาร์เกริตา มารดาของคุณพ่อบอสโกได้ใช้วิธีนี้ในการอบรมคุณพ่อบอสโกตั้งแต่วัยเยาว์ ทั้งนี้มีครูและบุคลากรใหม่จากโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง เข้าร่วมการสัมมนาฯ 87 คน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ครูโรงเรียนในเครือฯ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

삼성 스마트 스위치 모바일 rufus 2.9 다운로드 Download Windows Live Mail 안녕 헤이즐 예고편

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School