พิธีต้อนรับ แนะนำคณะผู้ใหญ่และคุณครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Download katok emoji

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีต้อนรับ แนะนำคณะผู้ใหญ่และคุณครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โอกาสนี้ผู้แทนครูได้มอบช่อดอกไม้ต้อนรับคณะผู้ใหญ่ ได้แก่ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ/ผู้อำนวยการและครูใหญ่ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/รองอธิการ/ผู้จัดการและเหรัญญิก และคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล จากนั้นเป็นการแนะนำคุณครูใหม่และคณะผู้ใหญ่มอบช่อดอกไม้ต้อนรับ ก่อนจบพิธีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา ได้ให้เกียรติให้โอวาท จบพิธีด้วยการบันทึกภาพร่วมกัน กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ โถงชั้น 1 อาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล ซึ่งวันที่ 8 ธันวาคมเป็นวันสมโภชพระนางมารีย์ พรหมจารีผู้ปฏิสนธินิรมล และถือเป็นวันเริ่มต้นกิจการซาเลเซียนที่คุณพ่อบอสโกได้พบกับบาร์โธโลมิว กาเรลลี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2384

초시계 10대 아우성 Download Gina mr Download the Japanese textbook

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School