โครงการโรงเรียนน้อง ปีการศึกษา 2564

Download Grand Blue Fantasy

     บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ บาทหลวงศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล พร้อมผู้แทนครูโรงเรียนเซนต์ดอมิก ได้นำสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ของเล่น เงินบริจาคของผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู บุคลากรโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจตลอดจนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยได้นำไปมอบให้กับเด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนและศูนย์เยาวชนในมูลนิธิคณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการแบ่งปันและมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนตามโครงการโรงเรียนน้อง ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

  1. วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
  2. ศูนย์เยาวชน บ้านดอนบอสโก ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  3. วัดนักบุญปาตริก ป่าตึง ตำบลช้างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  4. สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)

Office 2019 Doctor 5 Episode Download the Windows 8.1 Korean language pack Deco Pick

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School