ส่งกำลังใจนักเรียนคนเก่งแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกฯ

심장이 춤춘다

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายธันยธรณ์ เลิศรัตนศาสตร์ ม.5/1 และ นายอธิธัช จันทรลักษณา ม.5/1 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน 테서렉트 ocr. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอวน. : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิ)
เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (The 4th Thailand Geography Olympiad : 4th TGeo) ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน Download the game of memories. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ไปร่วมแสดงความยินดี ส่งกำลังใจขอให้ประสบความสำเร็จ และเดินทางโดยสวัสดิภาพ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

Related Posts

พนักงานโรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับการอบรมนโยบายคุ้มครองเด็ก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ
Activities, Latest News
พนักงานโรงเรียนเซนต์ดอมินิกรับการอบรมนโยบายคุ้มครองเด็ก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ

피파16 한글패치 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดอบรมนโยบายคุ้มครองเด็ก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527477-80, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School