เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

한컴 오피스 한글 apk

นายธันยธรณ์ เลิศรัตนศาสตร์ ม.5/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร และนายอธิธัช จันทรลักษณา ม.5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร จากการเป็นผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน Download Lunatic Don's Voyage. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอวน. : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน) เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (The 4th Thailand Geography Olympiad : 4th TGeo) ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน 갓피플성경 다운로드. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School