ต้อนรับคุณพ่ออัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน (คุณพ่อแองเจโล เฟอร์นันเดซ อาร์ตีเม่)

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล พร้อมด้วยผู้บริหาร และครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้การต้อนรับคุณพ่อแองเจโล เฟอร์นันเดซ อาร์ตีเม่ (Fr.FERNÁNDEZ ARTIME Ángel) อัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน ผู้สืบตำแหน่งต่อจากคุณพ่อบอสโกคนที่ 10 พร้อมด้วยคุณพ่อโจเซฟ เฟื๊อก (Fr.Joseph Phuoc) ที่ปรึกษาประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชเนีย คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ และคุณพ่อยอห์น แปร์ตีเล่ ที่เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียน

เมื่อคุณพ่ออัคราธิการเดินทางมาถึง คณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ให้การต้อนรับหน้าสำนักผู้อำนวยการ จากนั้นคุณพ่ออัคราธิการถวายดอกไม้สักการะนักบุญยอห์น บอสโก – นักบุญดอมินิก ซาวีโอ และบันทึกภาพกับคณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร ที่อนุสาวรีย์ศูนย์กลาง ซ.ด Untold secret. ต่อด้วยบันทึกภาพกับคณะครูที่ลานมาโกเน ก่อนเข้าเยี่ยมชมห้อง “เซนต์ดอมินิกพิพิธภัณฑาคาร” พร้อมทั้งลงนามในสมุดเยี่ยม

หลังจากนั้นคุณพ่ออัคราธิการได้บันทึกภาพกับคณะแม่บ้าน – พนักงานของโรงเรียนที่ลานมาโกเน ตามด้วยบันทึกภาพกับคณะผู้ใหญ่และบันทึกภาพกับคณะครูสนับสนุนการสอนที่โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล ก่อนขึ้นสู่ชั้น 3 เพื่อร่วมกับคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย-กัมพูชา-ลาว และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการโรงเซียนเซนต์ดอมินิก ตัดริบบิ้นที่หน้าห้องประชุม Auditorium ระหว่างที่คณะผู้ใหญ่เดินเข้าสู่ห้องประชุม คณะครูได้ต้อนรับด้วยการร้องเพลง “เคียงข้างพ่อบอสโก”

หลังจากที่คุณพ่ออัคราธิการรับชมวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนจบแล้ว คุณพ่อเจ้าคณะฯ อ่านบทภาวนาเสกห้องประชุม และคุณพ่ออัคราธิการพรมน้ำเสกห้องประชุม ระหว่างนั้นคณะครูร้องเพลง “บิดา อาจารย์ และเพื่อนเยาวชน”

เมื่อพิธีเสก – เปิดเสร็จเรียบร้อย คุณพ่ออัคราธิการกล่าวทักทายคณะครู โดยคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยการศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียน เป็นผู้แปล จากนั้นคุณพ่ออธิการโรงเรียนมอบของที่ระลึกแด่คุณพ่ออัคราธิการ พร้อมผู้มาเยี่ยมทุกคน ระหว่างนั้นคณะครูร่วมกันร้องเพลง “ร้อยพันดอมินิก”

หลังจากพิธีการในห้องประชุมจบลงแล้ว ได้บันทึกภาพกับคณะครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ ก่อนขึ้นสู่ชั้น 5 เพื่อชมนิทรรศการเกี่ยวกับโรงเรียนในโอกาสครบ 60 ปี ที่บริเวณ Savio Square พร้อมรับประทานอาหารว่างอย่างเป็นกันเองกับคณะครู และบันทึกภาพกับคณะครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย และคณะครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จากนั้นก่อนเดินทางกลับคุณพ่ออัคราธิการบันทึกภาพกับคณะครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับคณะครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ บริเวณโถงอาคารยอห์น บอสโกฯ

ข้อความสำคัญตอนหนึ่งที่คุณพ่ออัคราธิการได้กล่าวไว้คือ “…..ขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสามท่าน บรรดาครู และพนักงานทุกคน ที่ช่วยสร้างสรรค์สถานที่แห่งนี้อย่างดี มีความสมบูรณ์แบบเพื่อการอบรมเยาวชน แม้ไม่ใช่สถานที่ใหญ่ที่สุดซึ่งพ่อเคยไป แต่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง ถ้าได้เห็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้ความรู้และอบรมอย่างที่พ่อรับรู้ได้นี้ เชื่อว่าต้องพาลูก ๆ ของพวกเขามาเข้าเรียนแน่นอน…..”

อนึ่ง การเดินทางมาเยี่ยมสมาชิกซาเลเซียนของแขวงไทย-กัมพูชา-ลาว ของคุณพ่ออัคราธิการครั้งนี้ เพื่อร่วมในการเข้าเงียบและเทศน์ให้กับคุณพ่อเจ้าคณะและคณะที่ปรึกษาของแขวงซาเลเซียนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและโอเชเนีย รวมทั้งให้เกียรติมารับการปฏิญาณตนครั้งแรกของ Novice (แปลว่านวกชน หมายถึงผู้เริ่มต้นเตรียมตัวเรียนรู้ชีวิตนักบวชก่อนจะปฏิญาณตน) จำนวน 10 คนที่บ้าน Salesianum สามพราน นับเป็นเกียรติประวัติของคณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทย-กัมพูชา-ลาว ร่วมทั้งโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเป็นอย่างยิ่ง

Welcome The Rector Major of the Salesian Congregration

On Saturday 14 May 2022, Fr 모의고사 시험지 다운로드. Kriengsak Chaiyapornkaew, Rector; Fr. Sakchai Trivaudom, Vice Rector; Fr. Yarat Chaiyara, Youth Ministry, together with administrators and teachers of St Windows 10 install.wim. Dominic School welcomed Rev. Fr. Ángel Fernández Artime, the Rector Major of the Salesian Congregation and the 10th Successor of Don Bosco, along with Fr. Joseph Phuoc, the Regional Councillor for East Asia – Oceania, Fr. Dheparat Pitisant, Fr. Banchong Santisukniran and Fr. John Pertile who came to visit the school.

When the Rector Major arrived, the group of Salesian confreres and administrators welcomed him in front of the Administrative Building. Then the Rector Major offered flowers to pay homage to St. John Bosco – Saint Dominic Savio and took pictures together at the central monument of S.D., followed by the teachers at the Magone courtyard before visiting the room “St. Dominic Museum” and signed the guest book.

After that, the Rector Major took a picture with a group of janitors – staff of the school at Magone courtyard, the Salesian confreres and supporting teachers respectively at St. John Bosco’s Bicentenary Building before going up to the 3rd floor to join with Fr. Dheparat Pitisant, Dean of Salesian of Thailand-Cambodia- Laos and Fr. Kriengsak Chaiyapornkaew, the rector of St. Dominic for a ribbon cutting ceremony in front of the Auditorium. As the Salesian confreres walked into the auditorium, the teachers welcomed them with “Walk Together With Don Bosco” song.

After Rector Major finished watching the video introducing the school, the Dean of Salesian of Thailand-Cambodia- Laos read a prayer, then the Rector Major performed sprinkled with holy water to consecrate the auditorium. Meanwhile, the teachers lively sang the song “Father and Teacher of Youth”.

When the opening ceremony was completed, the Rector Major greeted the teachers by Fr. Banchong Santisukniran, Director of the Salesian Literature Center acted as the translator. Then the Rector of St. Dominic gave a souvenir to the Rector Major with all the Salesian visitors. During that time, all teacher joyfully sang “Dominic Seeds” song.

After the ceremony was over, the Rector Major went to take pictures with teachers from the Science and Technology Department, the Health and Physical Education Department, and the Professional Career Department respectively before entering the 5th floor to see an exhibition about the school on the occasion of the 60th anniversary at Savio Square, and having a friendly snack with the teachers. Next, he took a photo with the teachers of the Thai Language Department, and Foreign Languages Department consecutively. After that, before going back, the Rector Major took a photo with the teachers of the Social Studies, Religion and Culture Department and Mathematics Department at the hall of St. John Bosco’s Bicentenary Building.

One of the important messages that the Rector Major said is”….. Thank you to the three Salesian confreres, the teachers, and the entire staff for making this a wonderful place for young people to learn. Although it is not the largest place I have visited, it is one of the most beautiful. I believe that if parents see this educational and training facilities as I do, I believe they must bring their children to school……”

In addition, the trip to visit the Salesian members of the Provincial of Thai-Cambodia-Laos this time was to attend a silent retreat and preach for the dean and the counselors of the Salesian branches in East Asia and Oceania. He was also honored to receive the first vow of 10 Novices (meaning beginners preparing to learn the life of a priest before taking the oath) at the Salesian, Sampran. It was a great honor for the Salesians of Thailand, Cambodia, and Laos, including St. Dominic School.

Related Posts

จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2566
Activities, Latest News
จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 2566

크르노 크루세이드 ฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School